top of page

Neden

Rural PM, bir grup sosyal girişimciden oluşan, başta tarım, yazılım, endüstriyel tasarım, gastronomi ve eğitim sektörlerinden edindiği deneyimleri bir araya getirerek bir 'sorun ağacına' çözüm bulmak için çalışan bir gruptur.

Odaklandığımız bu sorun ağacının temelinde, tarımsal kullanım verimsizliği, kırsal politikaların yanlış yönetimi ve gastronomik mirasın erozyonu. Bunları odağımıza aldığımızdan beri, farkındalığımızı ve bilgi birikimimizi paylaşmak için, doğanın duyarlı yanı ile güçlü yanımız olan proje yönetimini bir araya getirerek bilincimizi yükseltiyoruz.

2011 yılından bu yana ektiğimiz aşağıdaki uzun vadeli tohumlar, yolumuza rehberlik ediyor:

  • Kırsal kalkınma aktörlerinin yönetim yapılarını olgunlaştırmak amacıyla dönüşüm yollarını nasıl tasarlayabilir ve oluşturabiliriz?

  • Tarım ve HORECA uzmanları, kültürel ve doğal mirasta organik sonuçlar üretmek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl yönlendirilebilir?

  • Basit ve verimli proje yönetimi uygulamalarını kırsal kalkınma dinamikleri yelpazesinde nasıl örneklendirebiliriz?

  • Çiftlikten sofraya politika yapıcıları ve ilgili ekosistemleri, daha çevre ve insan merkezli olmak adına yönetim becerilerini nasıl olgunlaştırabiliriz?

  • Kırsal ve HORECA aktörlerinin kullanımı için en verimli proje yönetimi uygulamalarını nasıl basitleştirebiliriz?

Girişim etkilerinizi geliştirmek, atıklarınızı azaltmak ve dahası için
Olgunlaşma Programımıza katılın!

Ön seçimler her ayın 2.haftası.

bottom of page